Vision

MOENA Mønshallerne vil gerne være "Det største mødested på Møn for et godt liv sammen med andre".

Vi har den vision, fordi fællesskaber med andre er sjovere end at være ensom, trist og træt af livet.

Som mennesker er vi afhængige af andre, for at kunne trives og nyde livsglæde, og det vil vi i MOENA Mønshallerne gerne gøre vores til at fremme.

 

 

Mission

lets-play-darts-1458379.jpg

MOENA Mønshallerne er fællesskaber bygget på Mønshallerne.  Mønshallerne driver svømme- og idrætshaller i Stege beregnet til: sportsudøvelse - teaterforestillinger - koncerter - mødevirksomhed - udstillinger m.m.

Fællesskab for brugerne

MOENA Mønshallerne er et fællesskab skabt af lokalbefolkningen, hvor man mødes og hygger sig med at være aktive, kreative, blive klogere, slappe af og komme til kræfter.

Fælles-skaber for medarbejderne

MOENA Mønshallerne er en fælles-skaber med passion og vækst-potentiale, der skaber hjerterum for frivillighed og gode oplevelser, og bygger bro for at få ting til at gro!

Værdier

hope-1-1307671.jpg

Vores vision bygger oven på fire værdier, ligesom der er 4 forskellige grundsten muret ind i Mønshallens endevæg. De fire værdier er:

1. GLÆDES-SKABENDE
Vi tror på at have en anerkendende tilgang til brugere, partnere og kolleger.
Med varme og venlighed vil vi sprede smil og glæde blandt vores brugere og os selv.
Vi vil gå glade på arbejde, fordi vi vil gøre en positiv forskel for Møn og Vordingborg Kommune.

2. GAVNLIG
Vi tror på at skabe en bæredygtig udvikling for miljø, mennesker og økonomi.
Med omtanke for vores omverden vil vi skabe bæredygtige og grønne løsninger, der er behov for, og som vil gavne vores brugere og partnere, vores miljø og natur, økonomien og den sociale sammenhængskraft, den lokale kultur og værdier.
Vi vil gøre gavn!

3. GLOKAL  
Vi tror på at koble det lokale med det globale.
Med interesse for den store verden vil vi byde gæster, turister, indvandrere og tilflyttere udefra varmt velkommen til det Mønske fællesskab.
Vi vil følge globale trends og tendenser og få dem koblet med lokale kræfter.

4. GRO-FREMMENDE
Vi tror på at få viden til at vokse ud af netværk.
I tæt samarbejde med institutioner, skoler, uddannelser, myndigheder og erhvervsliv vil vi skabe et flagskib af et miljø for læring i en digitalt forbundet verden.
Vi vil få mennesker, Møn og Vordingborg Kommune til at gro med vores netværksaktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi & mål

commitment-1578037.jpg

Vi vil gøre MOENA Mønshallerne til det største mødested på Møn for et godt liv sammen med andre, med udgangspunkt i vores målgrupper og deres behov.

Vi har tre hoved-målgrupper:
1. Lokalbefolkningen.
2. Erhvervslivet & offentlige/private virksomheder.
3. Aktive turister og gruppegæster udefra.

Hver målgruppe består af en masse undersegmenter som kræver dyberegående analyse for at kende og forstå deres behov, og hvad der er ”det gode liv” for dem.

Vores strategi er at bruge LEAN Canvas, en forretningsudviklingsmodel baseret på Business Model Canvas-metoden, til at definere de bedste og økonomisk mest bæredygtige løsninger på målgruppernes behov.

Og så inddrager vi målgrupperne i at skabe de bedste løsninger sammen med os. Den bedste vej til at gøre visionen til virkelighed finder vi sammen med jer, der skal have glæde af den.

Vi finder frem til, hvad I har brug for at mødes med andre om, hvilke former for fællesskaber, I søger, og hvordan MOENA Mønshallerne kan blive omdrejningspunkt og mødested, hvor I får et bedre liv sammen med andre.

Sådan sætter vi mål for nye indsatser, som der er brug for og opbakning til!

Processen

Vi vil revidere vores strategi, mål og handleplaner hvert år frem mod 2025, så vi er sikre på, at vi når i mål og scorer rigtigt!

Vision, mission og værdier er konstante, men vores strategiplaner og mål kan forandre sig i takt med at vi bliver klogere og verden forandrer sig omkring os.