Møn Multiarena

team-1493923.jpg

Aktivitetsparken

Møn Multiarena er en åben og fleksibel aktivitetspark for skoler, institutioner, foreningsliv, virksomheder, beboere og borgere i kommunen, samt gæster og turister.

Planerne for aktivitetsparken indeholder:

  1. En kunstgræsbane til fodbold.
  2. Tre kunstgrus-tennisbaner og en padel-tennisbane.
  3. Lysanlæg og el-arbejder.
  4. En 100 m kunst-løbebane og en længdesprings-grav.
  5. Et klatretårn på 120 m2.
  6. En street multibane til diverse gadeidræts-aktiviteter.
  7. En rullebane med sjove udfordringer til alle former for bevægelse med hjul under, der forbinder banearealerne med byens stisystemer ud til vand, byskov og midtby.
  8. Outdoor sports omklædningsrum.

Stærkt lokalt samarbejde bag

Møns Fodboldklub, Møn Tennisklub, Møn Skole (ikke med på fotoet) & Ungdomsskolen, Østmøn Gymnastikforening/Inlinere og Møns Klatreklub har sammen med Mønshallerne udviklet et samlet projekt for Aktivitetsparken Møn Multiarena, hvor kunstgræsbanen i Stege skal ligge.

I det brede samarbejde og i samspil med Vordingborg Kommune arbejder foreninger og institutioner for at skaffe midlerne til aktivitetsparken gennem en lokal indsamling og en række fondsansøgninger til store fonde. Målet for den lokale indsamling er 300.000,- kr. 

Det samlede anlægsbudget for projektet er på 9.906.000,- kr.

Kort & Planer

Tryk på kortet over området, som Aktivitetsparken Møn Multiarena skal ligge i, for at forstørre det.

 

Det drejer sig om stadionområdet i Stege nærmest Mønshallerne, i det grønne åndehul mellem Møn Skole og Ungdomsklubben, lejligheds- og villakvarterer samt byens industriområde.

Oversigtsplan

Tryk her for oversigtsplanen over placering af kunstgræsbane til fodbold og baner til tennis i stadionområdet op mod Mønshallerne.

Helhedsplan for Stege By

Møn Multiarena indgår i Vordingborg Kommunes vedtagne helhedsplan for Stege by, tryk her og se side 26 punkt 1.

Vi bakker op!

linked-hands-1308777.jpg

Vordingborg Boligselskab

Vordingborg Boligselskab, der har mere end 500 almene boliger nær Aktivitetsparken Møn Multiarena, bakker i en støtteerklæring op om projekt Møn United, som Møn Multiarena er et delprojekt af. Se den her...

Støtteerklæring fra foreninger og institutioner på Møn

De nærmest liggende foreninger og institutioner med interesse i projekt Møn Multiarena bakker op om projektet her...

Støtteerklæring fra Møn Skole

Møn Skole der vil bruge Møn Multiarena som faciliteter til idrætsundervisningen og andre aktiviteter bakker op om projektet her...

Status på projektet

celebration-1328160-1280x960.jpg

Kommunal bevilling

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har bevilget 2.375.000,- kroner til anlæg af kunstgræsbane i Stege, under forudsætning af at Møns Fodboldklub skaffer den fornødne restfinansiering til anlæg af det ønskede baneanlæg.

Fanefjord Sparekasses Fond

Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget 250.000,- kr. i støtte til projektet.

Andre fonde

Indsamlingsgruppen bag projektet søger forskellige store fonde for at skaffe midlerne til at realisere anlægget.

Lokal indsamling

Også lokalområdet kan bidrage til, at projektet bliver til virkelighed.

Ligesom da man i sin tid byggede Mønshallen og Svømmehallen i Stege, samler foreningerne ind til Møn Multiarena gennem salg af støttebeviser.

Tryk her for at købe støttebevis.