Ny donation fra TrygFonden:

259.844 kr. skal uddanne mønboere i livreddende førstehjælp

                                                    

Når en person får hjertestop, kan hurtig hjælp betyde forskellen mellem liv og død. For at øge chancerne for at overleve et hjertestop på Møn, Bogø eller Nyord, vil Mønshallerne med en donation fra TrygFonden uddanne op mod 300 lokale borgere i livreddende førstehjælp.

 

Når en person falder om med hjertestop, starter en kamp mod uret. For hvert minut der går uden genoplivning, falder chancen for overlevelse med 10 pct. Forskning viser imidlertid, at hvis en person med hjertestop får livreddende førstehjælp og stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer, så øges overlevelseschancen fra 5 til 50 pct. Det er derfor utrolig vigtigt, at folk træder til – både ved at ringe 1-1-2 og med livreddende førstehjælp.

 

Netop vigtigheden af, at der bliver handlet med det samme i tilfælde af hjertestop, er baggrunden for Mønshallernes initiativ til at uddanne borgere på Møn, Bogø og Nyord i livreddende førstehjælp – et initiativ kaldet ”Møn redder liv”.

 

- Vi elsker vores lokalområde, men vi bor lidt afsides i forhold til at få det akutte beredskab hurtigt ud. For at styrke borgernes forudsætninger for også selv at kunne handle, hvis de skulle blive vidner til et hjertestop, har vi derfor søgt TrygFonden om midler til at afholde 25 kurser i livreddende førstehjælp, siger Morten Møller Jensen, bademester i Mønshallerne og initiativtager til projektet. Han fortsætter:

 

- Med donationen fra TrygFonden får op mod 300 mennesker her i lokalområdet mulighed for at lære livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter – og blive trygge ved at træde til. Det kan få afgørende betydning, hvis der sker et hjertestop, og ende med at redde liv, så vi er meget glade for donationen og håber, at mange vil bakke op og benytte sig af tilbuddet.

 

Gennem de seneste 15 år er det i Danmark lykkedes at tredoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital. Det har intet andet land præsteret. Den gode udvikling skyldes bl.a. danskernes villighed til at træde til, hvis de bliver vidne til et hjertestop.

 

- I TrygFonden arbejder vi for, at flere overlever hjertestop med bevaret livskvalitet. Det kræver bl.a., at vidner træder til og ringer 1-1-2, giver livreddende førstehjælp og bruger en hjertestarter. Et initiativ som dette, hvor Mønshallerne vil sørge for at uddanne flere hundrede mennesker og gøre dem trygge ved at træde til, hvis det bliver nødvendigt, finder vi derfor meget positivt, og det vil vi med glæde støtte, siger Cathrine Riegels Gudbergsen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland.

 

Der vil blive afholdt 25 førstehjælpskurser af hver fire timers varighed og med 12 deltagere pr. gang. I alt vil 300 borgere på Møn, Bogø og Nyord få mulighed for at deltage. Selve undervisningen varetages af SafetyGroup, der har mere end 15 års erfaring med hjertestarter- og førstehjælpsuddannelser til danskerne.

 

Tilmeld dig et førstehjælpskursus

Alle er velkomne til at deltage i et af de 25 førstehjælpskurser. Se, hvornår kurserne afholdes på www.moena.dk – her kan du også tilmelde dig. Tilmelding kan ligeledes ske ved henvendelse til/i Mønshallen i tidsrummet mellem kl. 09 og 15.

 

Det koster 50 kr. at deltage i et kursus.

Foreløbigt er følgende kursusdage åbne for tilmelding:

-      Tirsdag den 29. oktober

-      Onsdag den 30. oktober

-      Tirsdag den 05. november

-      Onsdag den 06. november

-      Tirsdag den 12. november

-      Onsdag den 13. november

-      Lørdag den 16. november fra kl. 09.00

- Lørdag den 16. november fra kl. 14.00

-      Tirsdag den 19. november

-      Onsdag den 20. november

 

 

For yderligere information, kontakt:

Morten Møller Jensen, bademester i Mønshallerne og initiativtager til ”Møn redder liv”, tlf. 55 81 42 01

 

Karen Bøgedal, pressechef i TrygFonden, tlf. 30 56 34 32

 

 

Fakta om hjertestartere:

-      Der er i dag registreret over 20.000 hjertestartere på Hjertestarter.dk. Heraf er knap 11.000 fuldt tilgængelige døgnet rundt.

-      Alene i Region Sjælland er der 2.943 hjertestartere, hvoraf knap 1.800 er døgnåbne.

-      I Vordingborg Kommune er der registreret 184 hjertestartere. De 119 hjertestartere er tilgængelige døgnet rundt. 

 

En hjertestarter fortæller, hvad man skal gøre

Når en hjertestarter tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis der er hjertestop. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren.

 

En hjertestarter kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at tage den i brug. Det er altid bedre at gøre noget end at forholde sig passivt, selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i.

 

Læs evt. mere på www.hjertestarter.dk