Skoler & Institutioner

På skoledage er vi idrætsfaciliteter for

Møn Skole - Stege, Hjertebjerg og Fanefjord Afdelingerne

Vi bliver desuden brugt af områdets øvrige skoler og institutioner:

Bogø Kostskole

Møn Friskole

Frihaven

Dagplejen

Virksomheder

Vi har både offentlige og private virksomheder, der fast bruger os til store arrangementer og mindre netværksmøder.