Personerne

hand-on-keyboard-1539698.jpg

MOENAs bestyrelse består fra generalforsamlingen 21/4-17 til næste års generalforsamling 18/4-18 af:

Lars Peter Christensen (formand), Leif Rasmussen (næstformand), Ulla Røngaard, Annie Pilegaard (intern revisor), Peter Tommerup (intern revisor), Bo Møller og Kim Errebo (kommunal repræsentant).

1. suppleant: Arne Sundberg.
2. suppleant: Kim Bouman.

 

Arbejdet

res-key-2-1475655.jpg

Som medlem af bestyrelsen er man en del af ledelsen af den selvejende institution bag MOENA.

Bestyrelsen står i spidsen for at udvikle og drive institutionen, indenfor formålet og den vedtagne mission, vision og strategi.

Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale til hallerne og fastlægger arbejds-, ansvars- og kompetence-områder for disse. Opstår der tvistigheder mellem brugere og centerlederen inddrages bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder mindst 1 møde pr. kvartal.

Møderne

I valgperioden 2017-2018 ser bestyrelsens møderække således ud:

8/6-17, 17/8-17, 11/10-17, 14/12-17, 8/2-18, 12/4-18, 18/4-18 (Generalforsamling).

Bestyrelsen kan kontaktes på info@moenshallerne.dk eller ved brev adresseret til:
Bestyrelsen, MOENA, Platanvej 40, 4780 Stege